OWiUHM

IX OWiUM – zgłoszenia i oświadczenia

zał. nr 1 – zgłoszenie szkoły – [pobierz plik  DOC – 29KB]

zał. nr 2A zgłoszenie uczniów do okręgu – [pobierz plik  DOC – 34KB]

zał. nr 2B oświadczenie uczestnika OWiUHM – [pobierz plik  DOC – 57KB]

zał. nr 2B oświadczenie uczestnika OWiUHM – [pobierz plik  PDF – 142KB]

zał. nr 2C oświadczenie opiekuna OWiUHM – [pobierz plik  DOC – 56KB]

zał. nr 2C oświadczenie opiekuna OWiUHM – [pobierz plik  PDF – 134KB]