Kontakt

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli
Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych

ul. Powstańców Wielkopolskich 63

85-090 Bydgoszcz

NIP: 967-00-54-505

 

Adres do korespondencji:

ul. 1-go Maja 22

78-400 Szczecinek

tel. 94 37-402-46

 

Konto do rozliczeń ze Stowarzyszeniem:

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu o/Szczecinek NRB: 55 8935 0009 1300 4888 2000 0010