Aktualności

Ważne informacje dla uczestników i opiekunów – finał VII OWiUHM

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I OPIEKUNÓW
– finał VII Olimpiady WiUHM – grudzień 2021

1. Szczegółowe wyniki zawodów okręgowych zostaną przesłane pocztą tradycyjną na adres wszystkich szkół uczestniczących w eliminacjach okręgowych VII Olimpiady WiUHM (lista finalistów do pobrania w pliku [pobierz PDF – 460 KB].

2. Finał ogólnopolski planowany jest w dniu 10 grudnia 2021 r. w godzinach od 13.30 do 15.00 (test + część praktyczna) w wyznaczonych miejscach (patrz pkt 4 – strefy od 1 do 4).

3. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych w razie zwiększonych obostrzeń sanitarnych Komitet Główny Olimpiady WiUHM zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania zawodów III stopnia.

4. Organizatorzy finału VII Olimpiady WiUHM (wg podziału na strefy):

1) Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, ul. Gajowa 98 – (strefa 1)
2) Zespół Szkół nr 3 w Kutnie, ul. T. Kościuszki 24 – (strefa 2),
3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum Nr 1 Ekonomiczne w Sosnowcu, ul. Gen. Grota Roweckiego 66 – (strefa 3),
4) Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie, os. Spółdzielcze 6 – (strefa 4).

5. Ostateczny Komunikat i dodatkowe informacje w sprawie organizacji finałów ukażą się na stronach internetowych: www.zscku.konin.pl oraz tworczeiaktywne.pl w zakładce Olimpiada WiUHM w dniu 6 grudnia 2021 r.

6. W dniach 1 – 3 grudnia 2021 r. należy dokonać wpłaty za uczestników finału na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ (Bank Spółdzielczy w Jastrowiu o/Szczecinek 55 8935 0009 1300 4888 2000 0010).

7. Prosimy o niezwłoczne nadesłanie wypełnionej tabeli (zgłoszenie do finału – zał. nr 4[pobierz dokument DOC – 40KB]) w terminie do 3 grudnia 2021 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl
Druki należy wypełnić bardzo starannie i czytelnie oraz koniecznie należy podać kompletne dane, takie jak: imię (imiona) ucznia, datę i miejsce urodzenia, właściwą nazwę szkoły (np. Technikum Ekonomiczne, Technikum Handlowe, Technikum nr …, itd. – zgodną ze Statutem szkoły).
Dane są niezbędne w celach organizacyjnych oraz do przygotowania zaświadczeń i dyplomów dla uczniów i nauczycieli.

Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady WiUHM
dr Marek Jagielski