Aktualności

Relacja z przebiegu finału IX OWiUM

Relacja z przebiegu finału

IX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich

W dniach 14 – 15 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy zorganizowano finał ogólnopolski  IX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich. W eliminacjach szkolnych Olimpiady WiUM uczestniczyło ponad 2000 uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości, a do zawodów okręgowych w 14 okręgach przystąpiło 395 uczestników z 80 szkół. Do finału, czyli do III etapu Olimpiady zakwalifikowało się 65 najlepszych w kraju uczniów z 42 szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Głównym organizatorem Olimpiady WiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. Patronat Naukowy nad Olimpiadą WiUM pełni Politechnika Koszalińska, a Wydział Nauk Ekonomicznych tejże uczelni jest odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie materiałów do przeprowadzenia zawodów okręgowych i centralnych. Organizację IX Finału Olimpiady WiUM powierzono Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.

W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna, w której finaliści rozwiązywali najpierw test w języku polskim oraz w wybranym języku obcym. Następnie uczestnicy  wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. W drugim dniu zawodów ogłoszono wyniki etapu praktycznego. Do finału ustnego zakwalifikowano 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w pierwszym dniu zawodów. W trakcie części finałowej uczniowie musieli wykazać się swoją wiedzą przed Jury i publicznością, odpowiadając na pytania z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz z zakresu wiedzy ogólnoekonomicznej.  Były w tym również pytania problemowe, zmuszające uczestników do szerszej wypowiedzi oraz krótkie pytania. Wiele pytań dotyczyło hasła tegorocznej Olimpiady, które brzmiało : „Ekonomiczne i społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju w Polsce”.

Ostatecznie po ustnej części Finału Jan Ożga – uczeń Zespołu Szkół nr 1  im. Władysława Grabskiego w Lublinie – zwyciężył w klasyfikacji indywidualnej IX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich. Drugie miejsce wywalczył Bartosz Kusiak – uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, a trzecie miejsce zajęli ex equo: Michał Bury – uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Zielonej Górze i Patryk Kosmalski – uczeń  Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim. Kolejne miejsce zajął Marcin Stefański – uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy. Szczegółowe wyniki zamieszczono w odrębnym załączniku.

W klasyfikacji drużynowej najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu , drugie miejsce – uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, a trzecie miejsce zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie.

Na zakończenie odbyła się uroczystość, podczas której laureatom, czyli 10 – ciu najlepszym, wręczono nagrody, upominki i dyplomy za zajęcie kolejnych miejsc. Wszyscy uczestnicy finałów otrzymali zaświadczenia, które upoważniają do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. Uhonorowano też opiekunów najlepszych uczestników IX Olimpiady WiUM.

Podczas zawodów finałowych niezwykle dużo pracy miało Jury, które oceniało testy i zadania praktyczne w pierwszym dniu zawodów oraz pracę i wypowiedzi uczestników w drugim dniu – podczas finału ustnego.

Przedstawiciele Komitetu Głównego, którzy uczestniczyli w pracach komisji finałowej i Jury podczas finału IX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich w dniach 14 – 15 grudnia 2023 r.:

1) Przewodnicząca Komitetu Głównego

dr Maria Sasin – pracownik naukowy Politechniki Koszalińskiej – Katedra Ekonomii – Wydział Nauk Ekonomicznych

2) wiceprzewodniczący Komitetu Głównego

mgr Robert Jasek – Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych szkół Zawodowych

3) członkowie Komitetu Głównego

dr Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz – pracownik naukowy Politechniki Koszalińskiej – Katedra Ekonomii – Wydział Nauk Ekonomicznych

mgr Janusz Gniewkowski – przedstawiciel Stowarzyszenia DiNTiASZ, nauczyciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie

mgr Sylwia Kubiak – przedstawiciel Stowarzyszenia DiNTiASZ, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie.

W ocenie najlepszych zawodników oraz w pracach Jury uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych instytucji i firm, w tym:

dr Jarosław Szandulski – Dziekan Filii Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy oraz

Marian Sworobowicz – Przedstawiciel Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podczas tegorocznych finałów nie brakowało również dodatkowych atrakcji dla uczestników i ich opiekunów, które przygotowali organizatorzy. Wszystkim zapewniono nocleg i wyżywienie w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej (ok. 20 km od Świdnicy), którego właścicielem jest „Fundacja Krzyżowa”. Na terenie obiektów Fundacji odbywały się zawody finałowe tegorocznej Olimpiady.

Krzyżowa to miejscowość w województwie dolnośląskim o niezwykle bogatej historii. Znajduje się tu wiele zabytków, m.in.: kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła, cmentarz ewangelicki z 1870 r. oraz zespół pałacowo-folwarczny z XVII-XIX w. Od 1998 r. teren pałacu jest wykorzystywany przez „Fundację Krzyżowa”  jako Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży.

W czasie wolnym od zmagań olimpiadowych zorganizowano wycieczkę do Świdnicy ze zwiedzaniem zabytków i ciekawych miejsc tego urokliwego miasta. Świdnica to miasto w województwie dolnośląskim liczące niecałe 60 tysięcy mieszkańców. Znane jest głównie z Kościoła Pokoju wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, ale nie mniej ciekawe i warte zobaczenia są tu takie obiekty jak: Katedra Świdnicka, Ratusz i jeden z najpiękniejszych rynków na Dolnym Śląsku, Dworzec Świdnica Miasto, zabytkowa wieża ciśnień, tzw. „Gruba Wieża”, Muzeum Dawnego Kupiectwa czy świdnickie parki.

Wieczorem oprócz wyśmienitej kolacji uczestnicy i opiekunowie mieli okazję uczestniczyć w turnieju piłki siatkowej. W drugim dniu zawodów przed rozpoczęciem finału ustnego organizatorzy – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy zaprezentowali krótką, ale bardzo ciekawą część artystyczną.

Władze Stowarzyszenia DiNTiASZ oraz Komitet Główny Olimpiady składają serdeczne podziękowania Dyrekcji oraz społeczności szkolnej ZSE w Świdnicy za miłą gościnę, a w szczególności za podjęcie trudu organizacji tegorocznego finału Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich.

Gratulujemy laureatom i finalistom IX Olimpiady WiUM i życzymy kolejnych sukcesów.

Opracowanie:

Janusz Gniewkowski, Jan Wawrzyniak