Aktualności

Relacja z przebiegu VI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

DĘBICA, KONIN, SOSNOWIEC, TCZEW – 23 kwietnia 2021 r.

debicaW dniu 23 kwietnia 2021 r. odbył się finał ogólnopolski  VI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Komitet Główny podsumował tegoroczną edycję. Głównym organizatorem od wielu lat jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, a współorganizatorem Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Do udziału w Olimpiadzie jak co roku zaproszeni zostali uczniowie średnich szkół zawodowych, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy/technik reklamy. Program Olimpiady obejmował wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej i tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych.. Temat wiodący VI Olimpiady WiUH-M brzmiał: „Kryzys jako zjawisko ekonomiczne w teorii i praktyce gospodarowania”.

Aktualne uwarunkowania, spowodowane sytuacją pandemiczną, wpłynęły w pewnym stopniu na przebieg i organizację VI edycji Olimpiady WiUHM. Z konieczności zmianie uległy terminy poszczególnych etapów oraz przebieg zawodów centralnych. Przeprowadzono jednak, zgodnie z Regulaminem – wszystkie trzy etapy Olimpiady. W tym roku w etapie szkolnym uczestniczyło  ok. 1800 uczniów z 75 szkół. W etapie okręgowym wzięło udział 344 uczniów z 69 szkół, a do etapu centralnego zakwalifikowano 66 uczniów.

koninZawody szkolne i zawody okręgowe  odbyły się w regulaminowej formule, analogicznie jak w latach poprzednich. W odniesieniu do zawodów centralnych wystąpiły większe zmiany. Były to zawody  jednostopniowe, w formie testowej (test w języku polskim i w języku obcym) oraz sprawdzianu praktycznego. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną, dla bezpieczeństwa uczestników, opiekunów, a także organizatorów, finał odbył się w jednym dniu (zrezygnowano z części ustnej) i w mniejszych grupach, w tzw. strefach. Organizacji zawodów strefowych podjęły się następujące szkoły, będące członkami w/w Stowarzyszenia:

  • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy – strefa 1 – południowo-wschodnia – tu wzięło udział 18 uczestników
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie – strefa 2 – centralna – 16 uczestników (w tym jeden w trybie zdalnym)
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum Nr 1 Ekonomiczne w Sosnowcu – strefa 3 – południowo-zachodnia – 17 uczestników
  • Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie – strefa 4 – północna – 15 uczestników.

 

Te nowe rozwiązania, wprowadzone z konieczności, ułatwiły uczestnikom bezpieczne  i mniej uciążliwe dojazdy. Organizatorzy zawodów strefowych zadbali o godne przyjęcie uczestników i opiekunów, zawody przeprowadzono z zachowaniem wszelkich wymogów reżimu sanitarnego, a uczestników uhonorowano drobnymi upominkami i gadżetami. Niestety, w obecnej sytuacji niemożliwe było organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek lub innych atrakcji. Może więcej uda się zrobić w tym zakresie w kolejnej edycji…?

Nad prawidłowością przebiegu zawodów w każdej strefie czuwali przedstawiciele Komitetu Głównego Olimpiady. Rozwiązania zadań zostaną przesłane do Komitetu Głównego, który na podstawie oceny prac i uzyskanych przez uczestników punktów wyłonił 11 najlepszych zawodników, którym przyznano tytuł „Laureata Olimpiady”. Pozostali uczestnicy otrzymali tytuł „Finalisty”. Wszyscy, zarówno laureaci jak i finaliści uzyskali przywilej zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dla laureatów organizatorzy przewidują stosowne dyplomy oraz nagrody, które zostaną przekazane i wręczone przez Dyrektorów poszczególnych szkół.

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej udało się zrealizować tak duże przedsięwzięcie, dlatego organizatorzy Olimpiady – Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Komitet Główny zwracają się do nauczycieli i dyrektorów szkół uczestniczących z prośbą o przyjęcie podziękowania za podjęcie trudu organizacji zawodów szkolnych i wkład pracy w możliwie najlepsze przygotowanie uczniów do udziału w poszczególnych etapach Olimpiady.

Wielkie podziękowania przekazujemy na ręce dyrektorów i nauczycieli szkół organizujących zawody okręgowe oraz zawody centralne. Bez tej pomocy i zaangażowania, zwłaszcza w dobie pandemii, niemożliwa byłaby organizacja II i III etapu Olimpiady. Szczególnym wyzwaniem była organizacja zawodów centralnych. W tym roku realizacja tego przedsięwzięcia była trudna i byłaby niemożliwa bez ogromnego organizacyjnego i merytorycznego wysiłku oraz  zaangażowania dyrektorów i nauczycieli.

sosnowiecDziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia VI edycji Olimpiady WiUHM. Uczestnikom startującym w poszczególnych etapach Olimpiady życzymy dużo satysfakcji z możliwości reprezentowania szkoły w takich imprezach. Laureatom i finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Opracowanie: Jan Wawrzyniak

dr Marek Jagielski
Przewodniczący
Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM

 Robert Jasek
Prezes Stowarzyszenia DiNTiASZ

 

 

 

źródło zdjęć:

https://www.zscku.konin.pl/www6/
http://www.ekonomik.debica.pl/
https://ckziu.com/
https://zsetczew.pl/