Aktualności

Komunikat – Olimpiada Widzy i Umiejętności Menedżerskich

WAŻNY KOMUNIKAT !!!
OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH – 2022/2023

Informujemy, że rozpoczyna się kolejna VIII edycja Olimpiady. Przeprowadzenie poszczególnych etapów Olimpiady planowane jest w miesiącach od września do grudnia 2022 r. Szczegółowy Terminarz zamieszczono w załączniku

I. Uwagi dotyczące zmiany nazwy Olimpiady i zakresu tematycznego
W związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki (dostosowanie tematyki olimpiad do wyznaczonych dziedzin) zachodzą pewne zmiany w naszej Olimpiadzie, tzn:
1) nazwa Olimpiady ulega zmianie i brzmi: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich
2) uczestnikami Olimpiady WiUM mogą być uczniowie Technikum, w szczególności kształcący się w zawodach: technik ekonomista i technik rachunkowości,
3) program Olimpiady dotyczy dwóch dziedzin: ekonomia i rachunkowość,
4) laureaci i finaliści Olimpiady WiUM mogą być nadal zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego, ale przywilej ten dotyczy tylko zawodów wymienionych w pkt. 2)

II. Inne uwagi i ważne informacje
1) terminy poszczególnych etapów w razie konieczności mogą ulec zmianie,
2) w przypadku większego zagrożenia epidemiologicznego niektóre lub wszystkie etapy Olimpiady mogą zostać przesunięte na okres zimowo-wiosenny,
3) formuła przeprowadzenia eliminacji szkolnych i okręgowych nie ulega większym zmianom w stosunku do lat ubiegłych,
4) zawody centralne planowane w dniach 15 – 16 grudnia br.,
5) w razie większego zagrożenia sanitarnego oraz ze względu na bezpieczeństwo uczestników i opiekunów zawody centralne mogą być zorganizowane jednocześnie w czterech strefach finałowych jako etap jednodniowy (test + część praktyczna),

III. Temat wiodący VIII Olimpiady WiUM brzmi:
„FUNKCJONOWANIE GOSPODARKI W DOBIE KRYZYSU ENERGETYCZNEGO”
IV. Informacje szczegółowe dotyczące VIII Olimpiady WiUM
Informator Olimpiady, w tym regulamin, szczegółowy program, druki zgłoszeń oraz inne bieżące informacje ukażą się najpóźniej do 12 września br.

Organizatorzy Olimpiady WiUM:
– Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
– Komitet Główny Olimpiady WiUHM