Aktualności

Gala Laureatów VII OWiUHM

Relacja z „Gali Laureatów”

VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

W dniach 24 – 25 marca 2022 r. w Bydgoszczy odbyła się uroczysta „Gala Laureatów” dla zwycięzców i najlepszych uczestników VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Zawody centralne VII Olimpiady WiUHM zostały przeprowadzone w grudniu 2021 r. i już wtedy poznano zwycięzców i ogłoszono wyniki końcowe. Ze względu jednak na obostrzenia epidemiologiczne i trwającą kolejną falę pandemii dopiero teraz udało się zorganizować spotkanie dla laureatów i ich opiekunów.  Głównym organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy a współorganizatorami Komitet Główny Olimpiady oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Program uroczystości obejmował m. in.:

  • podsumowanie dotychczasowych edycji Olimpiady
  • przedstawienie i szczegółowe omówienie wyników tegorocznej VII edycji
  • wręczenie dyplomów, nagród i zaświadczeń laureatom za wyniki uzyskane w klasyfikacji indywidualnej
  • podziękowania dla opiekunów i wręczenie dyplomów oraz upominków
  • wręczenie pamiątkowej statuetki za I miejsce oraz okolicznościowych grawertonów za II i III miejsce w klasyfikacji zespołowej
  • przedstawienie najważniejszych zmian dotyczących organizacji następnych edycji Olimpiady wynikających z wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dla wszystkich uczestników spotkania: laureatów, opiekunów i zaproszonych gości zapewniono nocleg w bydgoskim Park Hotelu. Galę zorganizowano na miejscu, w sali Panorama, gdzie po zakończeniu części oficjalnej zaproszono uczestników na uroczystą kolację.

Podsumowanie VII edycji Olimpiady WiUHM

W VII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich brali udział uczniowie średnich szkół zawodowych, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy/technik reklamy. Program Olimpiady obejmował wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej i tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych. Temat wiodący VII Olimpiady WiUH-M brzmiał: „Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce”.

Uwarunkowania zewnętrzne, spowodowane głównie sytuacją pandemiczną, wpłynęły w pewnym stopniu na przebieg i organizację VII edycji Olimpiady WiUHM. Udało się jednak zachować jesienne terminy poszczególnych etapów, tak aby zawody centralne (III etap) przeprowadzić w grudniu. Przeprowadzono, zgodnie z Regulaminem, wszystkie trzy etapy Olimpiady. W tym roku w etapie szkolnym uczestniczyło ponad 1900 uczniów z 75 szkół. W etapie okręgowym wzięło udział 390 uczniów z 69 szkół, a do etapu centralnego zakwalifikowało się 66 uczniów. Dwunastu z nich zostało Laureatami VII Olimpiady.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:

I miejsce – Marcel Ławiński – Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie (opiekun naukowy – Patryk Araszkiewicz)

II miejsce – Wiktor Siwek – Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie (opiekun – jak wyżej)

III miejsce – Gabriela Lis – Zespół Szkół nr 5 w Ełku (opiekun – Teresa Świerzbińska)

W klasyfikacji zespołowej najlepsze wyniki uzyskały następujące szkoły:

I miejsce – Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie

II miejsce – Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy

III miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

 

Szczegółowe wyniki VII Olimpiady WiUHM można znaleźć w odrębnej zakładce.

Zwycięzcom, Laureatom i finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Podziękowania i gratulacje składamy opiekunom, nauczycielom i Dyrektorom szkół zaangażowanych w przygotowanie uczniów i organizację poszczególnych etapów olimpiady. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia VII edycji Olimpiady WiUHM.

Opracowanie:                                                                                                   

Jan Wawrzyniak 

Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM

zdjęcia: Jery Cisewski