Aktualności

Ważne informacje dla uczestników zawodów finałowych i opiekunów VIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich

Ważne informacje dla uczestników zawodów finałowych i opiekunów
VIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich

1. Szczegółowe wyniki eliminacji okręgowych zostaną przesłane do wszystkich szkół uczestniczących w VIII edycji Olimpiady WiUM.
2. Finał ogólnopolski tegorocznej Olimpiady WiUM odbędzie się w dniach:
od 15 grudnia 2022 r. – ok. godz. 14.00 – uroczyste rozpoczęcie
do 16 grudnia 2022 r. – ok. godz. 13.00 – zakończenie

3. Główny organizator finału VIII Olimpiady WiUM:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 im. Stanisława Staszica
70 – 214 SZCZECIN, ul. 3 Maja 1a
tel. (91) 43 37 240, e-mail: sekretariat@zs8.szczecin.pl

4. Szczegółowy program zawodów finałowych ukaże się na stronach: www.zs8.szczecin.pl
i www.zscku.konin.pl oraz na stronie Stowarzyszenia DiNTiASZ: tworczeiaktywne.pl

5. Zgodnie z regulaminem należy dokonać wpłaty w wysokości 80 zł od uczestnika finału – termin płatności do 5 grudnia 2022 r. Wpłaty powinny być dokonane na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ (Bank Spółdzielczy w Jastrowiu o/Szczecinek 55 8935 0009 1300 4888 2000 0010).

6. Uczestnikom finałów oraz opiekunom (jednemu ze szkoły) zapewnia się zakwaterowanie i wyżywienie (1 nocleg, 1 obiadokolacja, 1 śniadanie oraz serwisy kanapkowe). Dodatkowy nocleg możliwy za odpłatnością – koszt dla jednej osoby: bez śniadania – 47 zł, ze śniadaniem – 75 zł (odpowiednio zaznaczyć w tabeli zgłoszenia).

7. Miejsce noclegu dla uczestników i opiekunów:
Schronisko Młodzieżowe „CUMA”, ul. Monte Cassino 19a, 70-467 Szczecin

8. Prosimy o niezwłoczne nadesłanie wypełnionej tabeli (zgłoszenie do finału – zał. nr 4 – druk dostępny na stronie: www.zscku.konin.pl oraz na stronie: tworczeiaktywne.pl) w terminie do 5 grudnia 2022 r. pocztą elektroniczną na adresy e-mail:
1) do Konina: olimpiada.wium@zscku.konin.pl oraz
2) do Szczecina: sekretariat@zs8.szczecin.pl

Druki należy wypełnić bardzo starannie i czytelnie oraz koniecznie należy podać kompletne dane, takie jak: imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia, właściwą nazwę szkoły (np. Technikum Ekonomiczne, Technikum Rachunkowości, Technikum nr …, itd. – zgodną ze Statutem szkoły).

Dane zawarte w tabeli są niezbędne w celach organizacyjnych oraz do przygotowania zaświadczeń i dyplomów dla uczniów i nauczycieli.

KOMITET GŁÓWNY

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich

Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli
Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych
mgr Robert Jasek