Aktualności

Komunikat nr 2 – OWiUHM

KOMUNIKAT nr 2 !!!
VI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH – 2020/2021

Z powodu panującej pandemii i w związku z zagrożeniami oraz dalszymi ograniczeniami
w funkcjonowaniu szkół Organizatorzy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich informują ponownie, że przeprowadzenie poszczególnych etapów Olimpiady jest planowane na okres od stycznia do kwietnia 2021 (zamiast w miesiącach od września do grudnia 2020 r.). Dodatkowo zmiana terminu ferii zimowych wpłynęła na ustalenie niektórych nowych terminów w stosunku do podanych we wcześniejszym Komunikacie (zaznaczone kolorem czerwonym).

Planowane terminy poszczególnych etapów VI Olimpiady WiUHM:

1. Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie WiUHM –  do 11 stycznia 2021 r. – do 30 stycznia 2021 r.
2. Zawody szkolne winny odbyć się do 10 lutego 2021 r. – do 16 lutego 2021 r.
3. Zgłoszenia do zawodów okręgowych – do 16 lutego 2021 r. – do 22 lutego 2021 r.
4. Zawody okręgowe (planowane) – 11 marca 2021 r.
5. Zawody centralne (planowane) – 23 kwietnia 2021 r.

TEMATYKA VI OLIMPIADY WIUHM

1) Temat wiodący:

KRYZYS JAKO ZJAWISKO EKONOMICZNE W TEORII I PRAKTYCE GOSPODAROWANIA

2) Problematyka ogólna (podobna jak w latach ubiegłych)

Oprócz zagadnień związanych z tematem wiodącym obowiązuje problematyka ogólna oparta na podstawach programowych przedmiotów zawodowych w technikach o profilu ekonomicznym
i handlowym oraz na podstawowych kanonach kultury ekonomicznej społeczeństwa.

Szczegółowy program, Informator Olimpiady, regulamin, druki zgłoszeń oraz inne bieżące informacje ukażą się w okresie ferii zimowych.

Uwaga:

– w razie pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej Olimpiada WiUHM może zostać w tym roku szkolnym zawieszona,
– terminy poszczególnych etapów w razie konieczności mogą jeszcze ulec zmianie,
– zawody szkolne i okręgowe planuje się przeprowadzić w dotychczasowej formule,
– planowane są zmiany w organizacji zawodów centralnych (będzie to prawdopodobnie etap jednodniowy, bez części ustnej).

 

Organizatorzy Olimpiady WiUHM:

– Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
– Komitet Główny Olimpiady WiUHM