OWiUHM

Ważne informacje – Finał VI OWiUHM

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I OPIEKUNÓW – finał VI Olimpiady WiUHM – kwiecień 2021

1. Szczegółowe wyniki zawodów okręgowych zostaną przesłane pocztą tradycyjną na adres wszystkich szkół uczestniczących w eliminacjach okręgowych VI Olimpiady WiUHM.
2. Finał ogólnopolski planowany jest w dniu 23 kwietnia 2021 r. w godzinach od 13.30 do 15.00 (test + część praktyczna) w wyznaczonych miejscach (patrz pkt 4 – strefy od 1 do 4).
3. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych w razie zwiększonych obostrzeń sanitarnych Komitet Główny Olimpiady WiUHM zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania zawodów III stopnia.
4. Organizatorzy finału VI Olimpiady WiUHM (wg podziału na strefy):

1) Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy, ul. Ogrodowa 20 – (strefa 1)
2) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, ul. Wodna 1 – (strefa 2)
3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum Nr 1 Ekonomiczne w Sosnowcu, ul. Gen. Grota Roweckiego 66 – (strefa 3)
4) Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 – (strefa 4)

5. Ostateczny Komunikat i dodatkowe informacje w sprawie organizacji finałów ukażą się na stronach internetowych: www.zscku.konin.pl oraz tworczeiaktywne.pl w dniu 12 kwietnia 2021 r.
6. W dniach 12 – 15 kwietnia 2021 r. należy dokonać wpłaty za uczestników finału na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ (Bank Spółdzielczy w Jastrowiu o/Szczecinek 55 8935 0009 1300 4888 2000 0010).
7. Prosimy o niezwłoczne nadesłanie wypełnionej tabeli (zgłoszenie do finału – zał. nr 4 – druk dostępny na stronie: www.zscku.konin.pl oraz na stronie: tworczeiaktywne.pl) w terminie do 6 kwietnia 2021 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl
Druki należy wypełnić bardzo starannie i czytelnie oraz koniecznie należy podać kompletne dane, takie jak: imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia, właściwą nazwę szkoły (np. Technikum Ekonomiczne, Technikum Handlowe, Technikum nr …, itd. – zgodną ze Statutem szkoły).
Dane są niezbędne w celach organizacyjnych oraz do przygotowania zaświadczeń i dyplomów dla uczniów i nauczycieli.

Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady WiUHM
dr Marek Jagielski