Aktualności

Komunikat – OWiUHM

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH – 2020/2021

Z powodu panującej pandemii i w związku z zagrożeniami oraz licznymi ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół Organizatorzy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich informują, że przeprowadzenie poszczególnych etapów Olimpiady planowane jest na okres od stycznia do kwietnia 2021 (zamiast w miesiącach od września do grudnia 2020 r.), tzn.

  1. Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie WiUHM – do 11 stycznia 2021 r.
  2. Zawody szkolne winny odbyć się do 10 lutego 2021 r.
  3. Zgłoszenia do zawodów okręgowych – do 16 lutego 2021 r.
  4. Zawody okręgowe (planowane) – 11 marca 2021 r.
  5. Zawody centralne (planowane) – 23 kwietnia 2021 r.

Uwaga:

– w razie pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej Olimpiada WiUHM może zostać w tym roku szkolnym zawieszona,
– terminy poszczególnych etapów w razie konieczności mogą ulec zmianie,
– formuła przeprowadzenia eliminacji okręgowych a w szczególności zawodów centralnych ulega zmianie (etap jednodniowy, bez części ustnej),
– regulamin Olimpiady i inne szczegółowe informacje zostaną podane po 15 października br.

 

Organizatorzy Olimpiady WiUHM:

– Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
– Komitet Główny Olimpiady WiUHM