Aktualności

Komunikat ostateczny – Finał VI OWIUHM

INFORMACJA POTWIERDZAJĄCA ORGANIZACJĘ III ETAPU      

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

 Komitet Główny Olimpiady WiUHM potwierdza: termin przeprowadzenia III etapu tegorocznej VI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, tj.  23 kwietnia 2021 r. godz. 13.30 jest utrzymany.

 1. Przypomnienie:
 • zgodnie z wcześniejszymi informacjami zawody odbędą się   w wyznaczonych czterech strefach finałowych,
 • wszystkich uczestników, opiekunów oraz organizatorów obowiązują reguły sanitarne i obowiązek zachowania bezpieczeństwa, podobnie jak podczas egzaminów próbnych czy testów diagnostycznych,
 • obowiązkowo należy zapoznać się z Wytycznymi dotyczącymi zawodów finałowych 2021 r., załączonymi w odrębnym dokumencie,
 • uczestnik zawodów przychodzi z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości,
 • udział w zawodach może brać wyłącznie osoba zdrowa (uczestnik, opiekun, nauczyciel lub inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • uczestnik, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu zawodów nie może przyjść na te zawody, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 • wszystkich uczestników, opiekunów oraz organizatorów obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego /Wytyczne epidemiczne CKE, MEiN, MZ, GIS/
 • obowiązują zasady dot. organizacji finału oraz Wytyczne sanitarne zamieszczone w informacjach wcześniejszych.
 1. Planowany termin ogłoszenia wyników końcowych VI Olimpiady WiUHM – 30 kwietnia 2021 r. na stronach internetowych: zscku.konin.pl oraz tworczeiaktywne.pl
 2. Wręczenie zaświadczeń finalistom, którzy przystąpią do III etapu Olimpiady nastąpi w dniu zawodów finałowych, tj. 23 kwietnia br.
 3. Wręczenie dyplomów oraz nagród dla zwycięzców i laureatów Olimpiady nastąpi w terminie i trybie ustalonym przez Organizatora Olimpiady – Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. O szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym.

Konin, 18.04.2021 r.

Komitet Główny

Olimpiady WiUHM