Informacje

XXIII Konkurs matematyczny „EUKLIDES”

Terminarz

Zgłoszenie szkół do konkursu  (dotyczy szkół, które biorą udział pierwszy raz w konkursie).  [pobierz PDF]

do 30 października 2023 r.

 

Przesłanie zadań na etap szkolny.

do 15 listopada 2023 r.

 

Przesłanie protokołów z etapu szkolnego.

do 15 grudnia 2023 r.

 

Etap rejonowy

20 marca 2024 r.  godzina 12:00

Lista uczniów zgłoszonych do etapu rejonowego. [pobierz pdf]

 

Wyniki etapu rejonowego. [pobierz pdf]

Kolorem żółtym zaznaczeni są finaliści. Zgodnie z regulaminem konkursu do finału kwalifikuje się maksymalnie trzech uczniów z jednej szkoły.

Gratulujemy!

 

Finał

28, 29 maja 2024 r.

Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Bydgoszczy