Aktualności

IX OWiUM – komunikat

 WAŻNY KOMUNIKAT !!!

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH – 2023/2024

Informujemy, że rozpoczyna się kolejna IX edycja Olimpiady. Przeprowadzenie poszczególnych etapów Olimpiady planowane jest w miesiącach od września do grudnia 2023 r. Szczegółowy Terminarz zamieszczony jest na stronie internetowej w zakładce OWiUM. 

1. Uwagi i ważne informacje

  • terminy poszczególnych etapów w razie konieczności mogą ulec zmianie,
  • formuła przeprowadzenia eliminacji szkolnych i okręgowych nie ulega większym zmianom w stosunku do lat ubiegłych,
  • zawody centralne planowane w dniach 14 – 15 grudnia br.,
  • w przypadku zagrożenia epidemiologicznego niektóre lub wszystkie etapy Olimpiady mogą zostać przesunięte na okres zimowo-wiosenny.

 2. Temat wiodący IX Olimpiady WiUM brzmi:

  „Ekonomiczne i społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju w Polsce”

 3. Informacje szczegółowe dotyczące IX Olimpiady WiUM

Informator Olimpiady, w tym regulamin, szczegółowy program, druki zgłoszeń oraz inne bieżące informacje ukażą się najpóźniej do 11 września br.

4. Organizatorzy Olimpiady WiUM:

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

Komitet Główny Olimpiady WiUM