Aktualności

Relacja z przebiegu Finału VIII OWiUM

Relacja z przebiegu finału
VIII OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH
SZCZECIN – grudzień 2022 r.

W dniach 15 – 16 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół nr 8 im. St. Staszica w Szczecinie zorganizowano finał ogólnopolski VIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich. Do finału zakwalifikowało się 64 najlepszych w kraju uczniów z 42 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Głównym organizatorem Olimpiady WiUM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, a współorganizatorem Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Od tego roku Olimpiada została objęta Patronatem Naukowym przez Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, natomiast Patronat Honorowy nad tegorocznym finałem pełnił Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek.

W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna, w której finaliści rozwiązywali najpierw test w języku polskim oraz w języku angielskim. Następnie uczestnicy wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. W drugim dniu zawodów ogłoszono wyniki etapu praktycznego. Do finału ustnego zakwalifikowano 10 uczestników, którzy z części praktycznej uzyskali najwyższą liczbę punktów. W trakcie części finałowej uczniowie musieli wykazać się wiedzą przed Jury i publicznością, odpowiadając na pytania z zakresu przedmiotów zawodowych oraz z zakresu wiedzy ogólnoekonomicznej. Były w tym pytania
problemowe, zmuszające uczestników do szerszej wypowiedzi, quiz oraz pytania krótkie. Wiele pytań dotyczyło hasła tegorocznej Olimpiady, które brzmiało: „Funkcjonowanie gospodarki w dobie kryzysu energetycznego”.

Ostatecznie po ustnej części Finału Patryk Kurnik – uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy – zwyciężył w klasyfikacji indywidualnej. Drugie miejsce wywalczył Aleksander Pomarkiewicz – uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu, a trzecie miejsce zajął Tymur Tandzhunh – uczeń Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.

W klasyfikacji drużynowej najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu, drugie miejsce przypadło dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, a trzecie miejsce w tej rywalizacji wywalczyli uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie.

Wyniki finału ustnego i zajęte kolejne miejsca do pobrania w pliku – [pobierz PDF 93KB]

Na zakończenie odbyła się uroczystość, podczas której laureatom, czyli 10-ciu najlepszym, wręczono nagrody, upominki i dyplomy za zajęcie kolejnych miejsc. Wszyscy uczestnicy finałów otrzymali dyplomy oraz zaświadczenia, które upoważniają do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości. Stosowne podziękowania i upominki
otrzymali również opiekunowie trzech najlepszych uczestników Olimpiady.

Atrakcyjne nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez:
– Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych,
– Urząd Miasta Szczecin,
– Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Szczecinie,
– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
– Uniwersytet Szczeciński,
– Politechnika Koszalińska,
– DB Port Szczecin,
– Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych,
– Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie.

Finaliści i ich opiekunowie byli zakwaterowani w Schronisku Młodzieżowym „CUMA”, natomiast organizatorzy oraz przedstawiciele Komitetu Głównego Olimpiady w Hoteliku Elka-Sen działającym przy Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie.
Organizatorzy finału zadbali o wszystkich gości, troskliwie zajmowali się podczas całego dwudniowego pobytu w Szczecinie. W wolnym czasie wszyscy przyjezdni uczniowie, opiekunowie oraz goście mogli zwiedzić Miasto Szczecin, obserwować piękne świąteczne iluminacje oraz uczestniczyć w Jarmarku Świątecznym. Przewodnikami byli uczniowie i nauczyciele szkoły organizującej zawody finałowe.
Przed rozpoczęciem części finałowej w auli szkolnej zorganizowano krótką, ale piękną i bardzo wymowną część artystyczną, w której swoje umiejętności i talenty zaprezentowała młodzież ZS nr 8.

Komitet Główny VIII Olimpiady WiUM reprezentowali:
Przewodnicząca – dr Maria Sasin – prof. Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
Wiceprzewodniczący – mgr Robert Jasek – Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
– mgr inż. Jan Wawrzyniak – przedstawiciel Stowarzyszenia DiNTiASZ
Członkowie:
dr Małgorzata Czerwińska – Jaśkiewicz – prof. Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
mgr Sylwia Kubiak – przedstawiciel Stowarzyszenia DiNTiASZ, nauczyciel w Zespole Szkół nr 3 w Kutnie
mgr Iwona Sochacka – przedstawiciel Stowarzyszenia DiNTiASZ, nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
mgr Janusz Gniewkowski – przedstawiciel Stowarzyszenia DiNTiASZ, nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie
Dziękujemy Dyrekcji oraz społeczności szkolnej ZS nr 8 za miłą gościnę, a w szczególności za podjęcie trudu organizacji tegorocznego finału Olimpiady.
Gratulujemy laureatom i finalistom VIII Olimpiady i życzymy kolejnych sukcesów.
Szczecin, 16 grudnia 2022 r.
Opracowanie: Jan Wawrzyniak – wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady WiUM

Zdjęcia: Zespół Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie