Aktualności

Informacja dla organizatorów i uczestników eliminacji okręgowych OWiUHM

Informacja dla organizatorów i uczestników eliminacji okręgowych VI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

1. Zawody okręgowe VI Olimpiady WiUHM odbywają się jednocześnie we wszystkich wyznaczonych okręgach w kraju w dniu 11 marca 2021 r. o godzinie 12.00 z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa sanitarnego (czytaj Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania Olimpiady oraz Wytyczne CKE, MEN, GIS dot. egzaminów)
2. Uczestnicy wraz z opiekunami (jeden z danej szkoły) powinni zgłosić się w miejscu przeprowadzania zawodów okręgowych w godz. od 11.30 do 11.45 /nie wcześniej/
3. Miejsca przeprowadzania zawodów okręgowych określa Wykaz okręgów 2020/2021 [pobierz PDF]
4. Zawody przeprowadza Komisja Okręgowa w ramach zadań określonych w Regulaminie Olimpiady.
5. W skład Komisji Okręgowej wchodzi Dyrektor szkoły (w szczególnych przypadkach wicedyrektor) jako Przewodniczący oraz co najmniej dwóch przedstawicieli różnych szkół uczestniczących w eliminacjach jako członkowie. W zawodach okręgowych może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel Komitetu Głównego.
6. Zadania na zawody okręgowe dostarcza Komitet Główny.
7. Uczestnicy zajmują miejsca na sali (każdy przy osobnym stoliku) – losuje członek komisji.
8. Czas trwania eliminacji okręgowych określa Komitet Główny (max 75 min.)
9. Podczas rozwiązywania zadań (testów) uczestnicy nie mogą korzystać z kalkulatorów oraz innych pomocy i materiałów pomocniczych.
10. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych jest niedopuszczalne.
11. Za prawidłowy przebieg zawodów i samodzielną pracę uczestników odpowiada Przewodniczący i członkowie Komisji Okręgowej.
12. W razie stwierdzenia niesamodzielnej pracy, korzystania z niedozwolonych pomocy oraz w przypadku zakłócania prawidłowego przebiegu zawodów może nastąpić dyskwalifikacja uczestnika na podstawie decyzji Przewodniczącego Komisji Okręgowej.
13. Po zakończeniu eliminacji okręgowych rozwiązane testy zostają zapakowane, zabezpieczone i przesłane do Komitetu Głównego (przy pakowaniu obecnych 2 uczestników).
14. Z przebiegu zawodów okręgowych sporządza się protokół (druk nr 3) i przesyła do Komitetu Głównego.
15. Lista uczestników, którzy zakwalifikują się do III etapu zostanie ogłoszona na stronie www.zscku.konin.pl oraz www.tworczeiaktywne.pl w dniu 30 marca 2021 r., a szczegółowe informacje o wynikach zostaną przesłane do wszystkich uczestniczących szkół.
16. Zawody finałowe VI Olimpiady WiUHM odbędą się w dniu 23 kwietnia 2021 r. (forma jednodniowa – test i część praktyczna). Miejsce (miejsca) zawodów centralnych zostaną wskazane w dniu ogłoszenia wyników eliminacji okręgowych.
17. W związku z zagrożeniami epidemicznymi Komitet Główny zastrzega możliwość zmian.

ŻYCZYMY POWODZENIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM OLIMPIADY !!!
KOMITET GŁÓWNY
OLIMPIADY WiUHM